ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………………………………..51

Модуль 1

Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища

Профілактика алкогольних та наркотичних проблем

Навчально-методичний посібник


Модуль 1. «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.» Навчально-методичний посібник. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – Київ, 2014. – 60 с.

Рецензенти:

Ягупов В. В., доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти.

Ілляшенко Т. Д., провідний співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук.

Модуль 1. «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.» є частиною навчально-методичного комплекту, розробленого у рамках проекту «Розробка комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I - III ступенів навчання».

Посібник рекомендований для використання практичними психологами та методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках системи підвищення кваліфікації вчителів. Навчальний модуль містить не тільки матеріал щодо технологій проведення профілактичного тренінгу, а й інформацію, яка є фундаментом для його ефективної реалізації. Якщо ви тренер, або маєте бажання ним стати, тоді зміст даного посібника допоможе вам розкрити особливості тренінгової технології, зазирнути у світ інтерактивного спілкування, побачити цікаві можливості донесення інформації до певної цільової групи та подолати складні ситуації, які обов’язково зустрінуться на вашому тренерському шляху.


ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................................................. 4

1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ........................................................................ 5

1.1. Завдання профілактичного тренінгу.................................................................................. 5

1.2. Організація та підготовка профілактичного тренінгу........................................................ 61.3. Специфіка цільової аудиторії.......................................................................................... 8

1.4. Структура профілактичного тренінгу............................................................................. 13

1.5. Інтерактивні методи роботи з групою............................................................................. 16

Дискусія................................................................................................................................. 17

Психологічні ігри та вправи......................................................................................................... 18

Ситуаційні завдання.................................................................................................................. 19

Опитування............................................................................................................................. 19

"Мозковий штурм».................................................................................................................... 21

Рольова гра.............................................................................................................................. 22

"Зворотний зв’язок»................................................................................................................... 23

Робота в малих групах................................................................................................................ 25

1.6. Складні ситуації під час тренінгу та шляхи їх подолання................................................... 26

1.7. Тренерська команда........................................................................................................ 31

1.8. Вміння та знання ефективного тренера............................................................................ 31

1.9. Оцінка ефективності профілактичного тренінгу............................................................... 34ПЛАН-КОНСПЕКТ ТРЕНІНГУ «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ В

УМОВАХ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»......................................................................................... 37

3. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ............................................................. 43

3.1. Вправи на знайомство.......................................................................................................... 43

Вправа „Моє ім’я, як. ”(5 хв.)...................................................................................................... 43

Вправа "Лови м’яч.. " (5 хв.)....................................................................................................... 43

Вправа „Інтерв’ю” (15 хв.).......................................................................................................... 43

Вправа "Я – це…" (20 хв.)........................................................................................................... 43

Вправа „Привітання” (5 хв.)......................................................................................................... 44

Вправа "Ми з тобою схожі тим, що.. " (10 хв.).................................................................................. 44

3.2. Тематичні вправи та ігри..................................................................................................... 44

Вправа «Мої сподівання» (10 хв.).................................................................................................. 44

Вправа «Специфіка цільової групи» (20 хв.)..................................................................................... 45

Рольова гра «Подружки» (20 хв.).................................................................................................. 45

3.3. Вправи на об’єднання у групи................................................................................................. 47

Вправа "Обери. " (10 хв.)........................................................................................................... 47

Вправа "Фішка" (10 хв.)............................................................................................................. 47

Вправа "Броунівський рух" (5 хв.)................................................................................................. 47

Вправа «Домашні тваринки» (7хв.)................................................................................................ 48

3.4. Вправи на завершення тренінгу.............................................................................................. 48

Вправа "Подарунки" (20 хв.)........................................................................................................ 48

Вправа "Лист побажань" (20 хв.)................................................................................................... 48

Вправа "Комплімент" (20 хв.)...................................................................................................... 49

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………………………………..51

ПРАВИЛА РОБОТИ ГРУПИ............................................................................................................. 50

АНКЕТА ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ............................................................................ 51

КАРТКИ «СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ»......................................... 53

КАРТКИ «РОЛЬОВІ ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ДЛЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ «ПОДРУЖКИ»........................... 54

КАРТКИ «СКЛАДНІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ».................................. 56

КАРТКИ «УМОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФРАГМЕНТУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ».............. 57

АНКЕТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРЕНІНГУ............................................................................................. 58

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................. 59Вступ

Посібник є частиною навчально-методичного комплекту Комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтованої на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх навчальних закладів України. Інформаційний і практичний матеріал, представлений в посібнику, призначений для використання практичними психологами та методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти в системі підвищення кваліфікації вчителів.

Вчителі, які працюють в ефективних профілактичних програмах, повинні отримувати відповідну підготовку. Дослідження свідчать, що така підготовка вчителів з метою впровадження ними ефективних профілактичних дій в навчально-виховний процес, повинна здійснюватися через активну форму засвоєння знань, тобто тренінг. Тренінг це – найбільш ефективна інтерактивна форма профілактичної діяльності.

На таких тренінгах вчителі отримують відповідну інформацію про концепцію та структуру програми, практичні навички щодо профілактичної роботи з цільовими групами даної програми, рекомендації щодо застосовування навчальної стратегії та інтерактивних методик протягом профілактичного курсу.

Навчальний модуль містить не тільки матеріал щодо технологій проведення профілактичного тренінгу, а й інформацію, яка є фундаментом для його ефективної реалізації. Якщо ви тренер, або маєте бажання ним стати, тоді зміст даного посібника допоможе вам розкрити особливості тренінгової технології, зазирнути у світ інтерактивного спілкування, побачити цікаві можливості донесення інформації до певної цільової групи та подолати складні ситуації, які обов’язково зустрінуться на вашому тренерському шляху.7187156662170172.html
7187246400456195.html
    PR.RU™