Хід роботи. 1. Ввімкнути лазер. Поставити на шляху променя біпризму Френеля так, щоб її ребро проходило через центр пучка

1. Ввімкнути лазер. Поставити на шляху променя біпризму Френеля так, щоб її ребро проходило через центр пучка. Тоді він роздвоїться, і на екрані буде спостерігатись не одна світна пляма, а дві.

2. Виміряти відстань АВ між ними та відстань ОО1 від зображення до біпризми (рис. 5.1.3).

3. Обчислити за формулою (5.1.6).

4. Встановити біпризму Френеля так, щоб її ребро було вертикальним і приблизно паралельним щілині. За біпризмою на відстані 20..30 см від неї встановити окулярний мікрометр (спеціальний мікроскоп). Дивлячись у мікрометр, встановити його так, щоб інтерференційна картина була у центрі поля зору.

5. Інтерференційна картина найчіткіша, коли ребро біпризми паралельне щілині, тому повертаючи біпризму праворуч та ліворуч, добитись чіткості картини. Змінюючи ширину щілини добитись найкращого співвідношення яскравості та чіткості картини.

6. Визначити ціну поділки мікрометричної шкали в окулярі.

7. По обидва боки від незабарвленої центральної смуги розташовані різнокольорові смуги 1, 2 та 3-го порядків. За допомогою мікрометричної шкали слід визначити відстань від центра найяскравішої незабарвленої смуги до кольорових компонент смуг 1-го та 2-го порядків (як правило, добре видно смуги червоного, жовтого та зеленого кольорів).

8. Визначити відстань O1S від біпризми до щілини.

9. За формулою (5.1.7) розрахувати b.

10. Виміряти L – відстань від щілини до об’єктива мікрометра.

11. За формулою (5.1.5) розрахувати l.

Контрольні запитання

1. Побудувати хід променів у біпризмі Френеля.

2. Які джерела називають когерентними?

3. Що таке довжина когерентності?

4. Яку величину називають радіусом когерентності?

5. Що таке оптична довжина шляху та оптична різниця ходу?

6. Яким чином та за яких умов виникають інтерференційні максимуми та мінімуми?

7. Яким чином виникають кольори тонких плівок?

8. Яке оптичне явище називають інтерференцією?

9. Чи зміниться ширина інтереференційних смуг при наближенні окулярного мікрометра до біпризми?7168984426662111.html
7169054436347458.html
    PR.RU™