Критерії оцінювання знань та умінь студентів

Предыдущая123456789Следующая

Модуль1 «Основи цитології та загальної ембріології.
Практичні заняття (№№ 1-5, 7-12) Кількість балів Критерії
- теоретичний зміст теми заняття не засвоєний; - необхідні практичні навички роботи не сформовані: - передбачені програмою завдання в альбомі не виконані.
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, є суттєві прогалини; - більшість передбачених програмою завдань в альбомі не виконані.
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, є суттєві прогалини; - якість виконання передбачених програмою завдань в альбомі оцінена балом, близьким до мінімального.
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, прогалини не є суттєві; - більшість передбачених програмою завдань в альбомі не виконані.
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, прогалини не є суттєві; - більшість передбачених програмою завдань в альбомі виконані з помилками.
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, прогалини не є суттєві; - необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в основному сформовані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані; - деякі з них містять помилки.
- теоретичний зміст теми заняття в основному засвоєний, без істотних прогалин; - необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в основному сформовані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані; - якість виконання жодного з них не оцінена максимальним балом (деякі завдання виконані з неточностями).
- теоретичний зміст теми заняття засвоєний повністю, без прогалин; - усі необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом опановані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані; - якість їх виконання оцінена балом, близьким до максимального.

- теоретичний зміст теми заняття засвоєний бездоганно; - усі необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом опановані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані якнайкраще; - якість їх виконання оцінена максимально можливим балом.
Підсумкові заняття зі змістових модулів 1 і 2 (№№ 6, 13) - теоретичні знання відсутні; - тестові завдання виконані на менше 40% (8 і менше тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії не проведена, протоколи їх опису відсутні.
- теоретичні знання відсутні; - тестові завдання виконані на менше 40% (8 і менше тестів); - при діагностиці гістологічного препарату та електронної мікрофотографії зазначено тільки назву (вірно), протоколи їх опису відсутні.
- теоретичні знання відсутні; - тестові завдання виконані на менше 40% (8 і менше тестів); - при діагностиці гістологічного препарату та електронної мікрофотографії зазначено тільки назву (вірно), протоколи їх опису містять значні помилки.
- теоретичні знання відсутні; - тестові завдання виконані на менше 50% (10-9 тестів); - при діагностиці гістологічного препарату та електронної мікрофотографії зазначено назву (вірно), протоколи їх опису містять значні помилки.
- теоретичні знання відсутні; - тестові завдання виконані на менше 50% (10-9 тестів); - при діагностиці гістологічного препарату та електронної мікрофотографії зазначено назву (вірно), якість одного з протоколів опису не оцінена на «достатньо».
- відповідь на теоретичне запитання з помилками; - тестові завдання виконані на менше 50% (10-9 тестів); - при діагностиці гістологічного препарату та електронної мікрофотографії якість одного з протоколів опису не оцінена на «достатньо».
-відповідь на теоретичне запитання з помилками; - тестові завдання виконані на 50% (10 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена зі значними помилками, якість жодного із протоколів опису не оцінена на «задовільно».
- відповідь на теоретичне запитання з помилками; - тестові завдання виконані на 50% (10 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена зі значними помилками, якість одного з протоколів опису оцінена на «задовільно».
- відповідь на теоретичне запитання з помилками; - тестові завдання виконані на 50-55% (10-11 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена зі значними помилками, якість протоколів їх опису оцінена на «задовільно».
- відповідь на теоретичне запитання з помилками; - тестові завдання виконані на 60-70% (12-14 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена зі значними помилками, якість протоколів їх опису оцінена на «задовільно».
- відповідь на теоретичне запитання в основному точна; - тестові завдання виконані на 70-80% (14-16 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена із деякими помилками, якість жодного із протоколів опису не оцінена на «дуже добре».
- відповідь на теоретичне запитання в основному точна; - тестові завдання виконані на 70-80% (14-16 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена із деякими помилками, якість одного із протоколів опису оцінена на «дуже добре».
- відповідь на теоретичне запитання в основному точна; - тестові завдання виконані на 70-80% (14-16 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена бездоганно, якість протоколів їх опису оцінена на «дуже добре».- відповідь на теоретичне запитання в основному точна; - тестові завдання виконані на 85-95% (17-19 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена бездоганно, якість протоколів їх опису оцінена на «дуже добре».
- відповідь на теоретичне запитання бездоганна; - тестові завдання виконані на 100% (20 тестів); - діагностика гістологічного препарату та електронної мікрофотографії проведена безпомилково, якість протоколів їх опису оцінена максимальним балом.
Підсумковий модульний контроль (практична частина) - відповіді на тестові завдання безпомилкові та оцінені максимально можливим балом (40 х 0.5 бала = 20 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій відповідають еталону та оцінені максимально можливим балом (4 х 5 балів = 20 балів).
37-39 - відповіді на контрольні запитання більшості тестів точні та оцінені близьким до максимального балом (18-19,5 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій близькі до еталону та сумарно оцінені близьким до максимального балом (4) або/і вище (5 балів).
33-36 - відповіді на більшість тестів точні та оцінені високим балом (16-18 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій із несуттєвими зауваженнями та оцінені посереднім балом (3) або/і вище (4,5).
29-32 - відповіді на тестові завдання не завжди точні та оцінені посереднім балом (14-16 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій із суттєвими неточностями та оцінені низьким балом (2) або/і вище (3,4,5).
25-28 - відповіді на тестові завдання неточні та оцінені низьким балом (12-14 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій із суттєвими неточностями та оцінені низьким балом (1) або/і вище (2,3,4,5).
11-24 - відповіді на тестові завдання у більшості помилкові та оцінені нижче від прохідного балу (6-12 балів); - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій із суттєвими неточностями (чи помилкові) та оцінені балами від 0 до 2.
0-10 - відповіді на тестові завдання у більшості помилкові, оцінені найнижчим балом (менше 6) чи відсутні; - протоколи опису 2 гістологічних препаратів і 2 електронних мікрофотографій помилкові, оцінені найнижчими балами (0-1) чи відсутні або ж студент відмовився виконувати завдання.
Підсумковий модульний контроль (теоретична частина) - теоретичні відповіді (3) на контрольні запитання бездоганні, оцінені максимально можливим балом, всі передбачені програмою розділи опановані якнайкраще, при відповіді широко застосовуються тези лекцій та додатковий матеріал.
36-39 - теоретичні відповіді на контрольні запитання оптимальні, містять дрібні неточності, оцінені близькими до максимальних балами (12 і вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані дуже добре, при відповіді застосовуються тези лекцій та додатковий матеріал.
33-35 - теоретичні відповіді на контрольні запитання добрі, з окремими неточностями, оцінені переважно високими балами (10 і вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані рівномірно добре, при відповіді застосовуються тези лекцій.
29-32 - теоретичні відповіді на контрольні запитання з помилками, оцінені переважно посередніми балами (9 і вище), окремі передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді студент намагається застосовувати тези лекцій.
25-28 - теоретичні відповіді на контрольні запитання з істотними помилками, оцінені переважно низькими балами (7 і вище), усі передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді не застосовується лекційний матеріал.

16-24 - теоретичні відповіді на контрольні запитання з грубими помилками, оцінені переважно низькими балами (5 і вище), окремі передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, студент не орієнтується в основних поняттях чи відмовляється відповідати.
0-15 - теоретичні відповіді на контрольні запитання помилкові, відсутні чи студент відмовляється відповідати, оцінені найнижчими балами (0-5), передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, студент не володіє тезами лекцій.

До складання підсумкового контролю з Модуля 1 допускаються студенти, які відробили всі пропущені лекції, практичні заняття, оформили протоколи самостійної роботи та набрали не менше, ніж 44 бали за результатами оцінки поточної успішності (необхідно відпрацювати оцінки 0-3 бали за практичні заняття), не менше, ніж по 7 балівза результатами підсумкового контролю зі змістових модулів 1 та 2, усього 58 балів.


7167970204370479.html
7168043946982282.html
    PR.RU™