Аутоантиденелерді анықтауға қан анализі

Анализі Нәтижесі Қалыпта
Антинуклеарлы (ANA) 0,825/0,645 теріс
аДНК (бірспиральді) 30,5 МЕ/мл 15 МЕ/мл аз
аДНК (екіспиральді) 14,5 МЕ/мл 15 МЕ/мл аз
РФ 73,4 МЕ/мл 25 МЕ/мл дейін

Соңғы нәтиже (outcomes):

1. Сұрастыруды жүргізіңіз (шағымдарының, ауру және өмір анамнезінің толықтылығы және детализациясы)

2. Бауыр ауруы бар науқастарды қарап тексеру.

3. Лабораторлы – құралдық зерттеу мәліметтеріне интерпретация жүргізіңіз: жалпы қан анализін, биохимиялық қан анализін (трансаминазалар, билирубин, ГГТП, СФ, темір, белок және белоктық фракциялар) мәліметтерін интерпретациялау

4. Гепатит синдромының салыстырмалы диагностикасы (трансаминаза деңгейінің жоғарылауы)

5. Гепатит синдромы бар науқасты міндетті зерттеу көлемі

6. ВГ маркерлеріне ИФА, ПЦР диагностикасы және бауырдың тура емес эластометрия нәтижелерін интерпретациялау

7. СВГ бар науқасты жүргізу тәсілі.

«Гепатит (СВГ С) диагностикасы» клиникалық жағдай бойынша

бағалау парағы (check-list)

Емтихан тапсырушының аты-жөні ______________________ Емтихан күні____________

Емтиханды қабылдаушы___________________________________________________

Қадамдарды бағалау критерийлері Баллдық бағасы
Дұрыс орындалды Ескертулермен орындалды Орындамады
Шағымдарды жинау Шағымдарды нақтылау үшін барлық сұрақтар қойылды ма? 1,0 0,5
Анамнезді жинау Анамнезді нақтылау үшін барлық сұрақтар қойылды ма, соның ішінде жанұялық, эпидемиологиялық? 1,0 0,5
ВГ қауіп факторлар бойынша сұрастыру 1,0 0,5
Физикальді қарау (терісін, шырышты қабаттарын және т.б.) олардың дұрыс орындалуы. Гепатобилиарлы жүйе ағзаларының патологиясында олардың орындалу дұрыстығы 1,0 0,5
Гепатобилиарлы жүйе. Зерттеуді дұрыс жүргізу. 1,0 0,5
Алдын ала қойылған диагнозды құру және негіздеу 1,0 0,5
СВГ В,С,Д зерттеулерге негіздеу 1,0 0,5
Лабораторлы – құралдық зерттеу жоспарын тағайындау 1,0 0,5
СВГ зерттеу кезеңділігі
Лабораторлық зерттеу мәліметтерін интерпретациялау 1,0 0,5
Кейінгі салыстырмалы диагностика үшін алдыңғы қатарлы синдромды бөлу және салыстырмалы диагностика жоспары 1,0 0,5
ИФА иммуноферментті анализ (ВГ маркерлері) лабораторлы зерттеулер мәліметтерін интерпретациялау 1,0 0,5
ПЦР интерпретациялау 1,0 0,5
Қосымша лабораторлы-құралдық зерттеулерді тағайындау 1,0 0,5
ВҚТ қарсы көрсеткіштің болуы және СВГ С жүйелік белгілері 1,0 0,5
Аутоантиденелерге қан анализін интерпретациялау 1,0 0,5
Қорытынды диагнозды тұжырымдау және оны негіздеу 1,0 0,5
Этиотропты терапия қағидаттары 1,0 0,5
Ко-инфекцияны алдын алу бойынша ұсыныстар 1,0 0,5
Науқаспен коммуникация нәтижелігі 1,0 0,5
баллдардың ҚОРЫТЫНДЫСЫ
7165713905833847.html
7165811764338743.html
    PR.RU™