Обчислити прямокутні координати точок за формулами Юнга та за правилом теодолітного ходу

Маючи урівнені кути і довжини ліній, обчислюємо прямокутні координати точок за формулами Юнга та методом теодолітних ходів.

Оскільки відомі координати точкиА та дирекційний кут, обчислимо координати точки М:

м

Таблиця 2.3 - Прямокутні координат точок тріангуляції за формулами Юнга та за правилом теодолітного ходу

№т. Теодолітний хід Формули Юнга Формули
х у х у
Контроль
А 2000,000 3600,000 2000,000 3600,000
В 2121,07 3581,38 2121,07 3581,38
С 2205,32 3671,42 2205,32 3671,42
D 2158,58 3787,06 2158,58 3787,06
E 2049,70 3729,90 2049,70 3729,90


№ п/п Вимір. кути β Випр. кути β’ Дирек- ційний кут ά S, м Прирости координат Координати
Обчислені Виправлені X Y
∆X ∆Y ∆X ∆Y
А
90°18,42´ 106,75 -0,612 106,748 -0,612 106,748
М 279°19,4´ 280°38´18´ 1999,388 3706,748
190°58,0´ 97,901 -96,114 -18,625 -96,114 -18,625
Е 52°55,2´ 53°30´00´ 1903,275 3688,124
64°28,12´ 109,752 47,304 99,034 47,304 99,034
D 116°24,9´ 113°37´42´ 1950,579 3787,158
358°05´54ʹ 80,459 80,415 -2,672 80,415 -2,672
С 102°0,6´ 120°49´42´ 2030,994 3784,485
298°55´36ʹ 105,000 50,788+1 -91,900 50,789 -91,900
В 118°42,7´ 107°51´06´ 2081,781 3687,056
226°46,7´ 119,466 -81,813 -87,056 -81,813 -87,056
A 50°37,2´ 43°33´00´
90°18,42´
M

Таблиця 2.4- Відомість обчислення прямокутних координат точок методом теодолітного ходу

Σβпр=720°00´ Σ∆Хпр=-0,001 Σ∆Yпр=-0,000

Σβтеор=720°00´ Σ∆Хтеор=0,000 Σ∆Yтеор=0,000

fβ= 0´ fХ=0,000 fY=-0,000fабс=0,000 fвідн=1/6228297164129916011989.html
7164181038494839.html
    PR.RU™